Honorowi dawcy krwi

W dniu 6 maja 2010 roku Zarząd Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny tj. bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi dla potrzebujących nadał kilku kieleckim strażnikom miejskim odznakę „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Od dłuższego czasu duża rzesza strażników honorowo oddawała krew na rzecz potrzebujących, jednak zbiorowa inauguracja zawiązanego klubu odbyła się w dniu 8 stycznia 2010 roku.

 

KORZYŚCI  PŁYNĄCE  Z  ODDAWANIA  KRWI

Dodatkowe informacje