Jak przy mini­malnej zmianie nawy­ków bez dymu pal...


czytaj więcej

Wypełnij Oświadczenie Woli

Straż Miejska Kielce prowadzi działania w kierunku podnoszenia świadomości na temat transplantacji organów po śmierci. Weź od strażnika i wypełnij...


czytaj więcej

Dzień Wszystkich Świętych

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, Straż Miejska rozpoczęła kontrole cmentarzy i terenów do nich przyległych. Działania mają na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby, wyeliminowanie kradzieży przyniesionych na cmentarze rzeczy, zapobieganie aktom wandalizmu czy zanieczyszczania.

W tym szczególnym dla wszystkich okresie złodzieje często wykorzystują nieuwagę i roztargnienie wielu osób odwiedzających nekropolie, dlatego patrolujący kieleckie cmentarze strażnicy miejscy będą przypominać osobom wykonującym prace porządkowe na grobach najbliższych, aby nie pozostawiały nawet na chwilę bez nadzoru swoich rzeczy. Zachowanie podstawowych środków ostrożności może zminimalizować możliwość stania się ofiarą kradzieży.

Odwiedzając nekropolie pamiętajmy aby:

  • zwracać szczególna uwagę na znaki drogowe i stosować się do poleceń funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji,
  • rozsądnie wybierać miejsca postojowe dla naszego pojazdu i parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
  • nie pozostawiać w pojazdach rzeczy wartościowych w widocznych miejscach,
  • nie przynosić na cmentarze zbędnych przedmiotów,
  • zwiększyć czujność, gdy wokół gromadzą się nieznajome osoby.    

W przypadku zauważenia osób podejrzanie się zachowujących, prosimy o zgłaszanie interwencji telefonicznie pod nr 986 lub 41 368-75-15 lub bezpośrednio strażnikom miejskim, którzy jak co roku będą dbać o ład i porządek nie tylko na samych cmentarzach ale również w najbliższym ich rejonie.

Dodatkowe informacje