Jak przy mini­malnej zmianie nawy­ków bez dymu pal...

Spotkania z mieszkańcami naszego miasta na, których prezentowany będzie pokaz palenia w piecach dwoma metodami zaplanowane zostały na 22 stycznia...


czytaj więcej

Konkurs ekologiczny - Środowisko ponad wszystko

Konkurs składa się z zadań, które muszą być realizowane przez klasę/grupę uczniów wraz z opiekunem. W każdym miesiącu na stronie...


czytaj więcej

01.08.2017 Ogłoszenie o wyniku naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze

I. Nazwa i adres jednostki: Komenda Straży Miejskiej w Kielcach, ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce.

II. Stanowiska urzędnicze: aplikant (strażnik miejski) – 2 stanowiska.

III. Skład komisji przeprowadzającej nabór:
Przewodniczący Komisji: Władysław Kozieł – Komendant,
Członek Komisji: Wojciech Bafia – Zastępca Komendanta,
Członek Komisji: Andrzej Brzeziński – Kierownik Referatu,
Członek Komisji: Jarosław Sarek – Kierownik Referatu
Członek Komisji: Arkadiusz Starz – Instruktor Techniki i Taktyki Interwencji.

IV. Liczba nadesłanych ofert: 4, w tym spełniających wymagania formalne: 3

V. Zastosowane techniki i metody naboru:
1) Weryfikacja posiadanego wykształcenia, doświadczenia zawodowego pod kątem specyfiki pracy w straży,
2) Test wiedzy ogólnej z ustaw podanych w ogłoszeniu o naborze,
3) Test sprawnościowy,
4) Rozmowa kwalifikacyjna.

W dniu 31.07.2017 r. do I etapu naboru tj. testu wiedzy przystąpiły 2 osoby (1 nie zgłosiła się). Żadna z nich nie uzyskała minimalnej liczby prawidłowych odpowiedzi (20 z 30), wymaganej do zaliczenia testu (zgodnie z § 7 pkt 5 Załącznika do Zarządzenia nr 1/2016 Komendanta Straży Miejskiej w Kielcach w sprawie wprowadzenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Komendzie Straży Miejskiej w Kielcach). W związku z powyższym nabór zakończono bez rozstrzygnięcia.

Dodatkowe informacje