KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016...


czytaj więcej

Jak przy mini­malnej zmianie nawy­ków bez dymu pal...


czytaj więcej

24.10.2017 - Kontrole przed Świętem Zmarłych

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, Straż Miejska przeprowadza kontrole cmentarzy i terenów do nich przyległych. Działania mają na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa osobom odwiedzającym groby, wyeliminowanie kradzieży przyniesionych na cmentarze rzeczy, zapobieganie aktom wandalizmu czy zanieczyszczania.

W tym szczególnym dla wszystkich okresie złodzieje często wykorzystują nieuwagę i roztargnienie wielu osób odwiedzających nekropolie, dlatego patrolujący kieleckie cmentarze strażnicy miejscy będą przypominać osobom wykonującym prace porządkowe na grobach najbliższych, aby nie pozostawiały nawet na chwilę bez nadzoru swoich rzeczy. Zachowanie podstawowych środków ostrożności może zminimalizować możliwość stania się ofiarą kradzieży.

Odwiedzając nekropolie pamiętajmy aby:

  • zwracać szczególna uwagę na znaki drogowe i stosować się do poleceń funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Policji,
  • rozsądnie wybierać miejsca postojowe dla naszego pojazdu i parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych,
  • nie pozostawiać w pojazdach rzeczy wartościowych w widocznych miejscach,
  • nie przynosić na cmentarze zbędnych przedmiotów,
  • zwiększyć czujność, gdy wokół gromadzą się nieznajome osoby.    

W przypadku zauważenia osób podejrzanie się zachowujących, prosimy o zgłaszanie interwencji telefonicznie pod nr 986 lub 41 348-29-14 lub bezpośrednio strażnikom miejskim, którzy jak co roku będą dbać o ład i porządek nie tylko na samych cmentarzach ale również w najbliższym ich rejonie.

Dodatkowe informacje