KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016...


czytaj więcej

Jak przy mini­malnej zmianie nawy­ków bez dymu pal...


czytaj więcej

04.12.2017 - Innowacyjność i kreatywność w działaniach instytucji z sektora oświaty

Wychowanie i edukacja młodego człowieka to nade trudne zadania. Słowa zawarte w starym, chińskim porzekadle „obyś cudze dzieci uczył” dla wielu, szczególnie tych bezpośrednio zaangażowanych w proces wychowawczy, wydają się być, więc pełne sensu. Jak zatem w dobie współczesnych czasów wzbudzić w młodych ludziach ciekawość, otwartość i zainteresowanie?. W obecnych realiach niezbędne staje się angażowanie w ów proces rozmaitych innowacyjnych metod, środków i nowinek technologicznych.

O ile te ostatnie wiążą się nierzadko z dużymi nakładami finansowymi, to kreatywność i pewne innowacje wprowadzić można bez większych nakładów i starań. Jak?. Odpowiedzi na to pytanie dostarczali przedstawicielom grona pedagogicznego z Kielc i całego województwa świętokrzyskiego, prelegenci podczas konferencji „Innowacje i inspiracje w energetycznym dyskursie sektora oświaty”. Niezmiernie miło nam poinformować, że podczas tego wydarzenia w charakterze prelegentek, wystąpiły także strażniczki z Patrolu Szkolnego naszej jednostki. Wspomniana konferencja miała miejsce 1 grudnia 2017r. i zorganizowana została przez Kielecki Park Technologiczny. Wydarzenie składało się z trzech paneli, zaś tematyka poruszana w trakcie każdego z nich dotyczyła roli i znaczenia innowacyjnych rozwiązań w pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej z uczniem. Przedstawicielki Straży Miejskiej w Kielcach wystąpiły z tematem „Innowacje w działaniach profilaktycznych – przykład dobrych praktyk”. Serdecznie dziękujemy Organizatorom za zaproszenie do współpracy. Podziękowania składamy także prelegentom za wiele cennych wskazówek dotyczących pracy z młodymi ludźmi oraz gronu pedagogicznemu. Przedstawicielom Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dziękujemy zaś za dotychczasową, owocną współpracę i wyrażamy głęboka nadzieję na kontynuowanie jej w przyszłości.

Dodatkowe informacje