Jak przy mini­malnej zmianie nawy­ków bez dymu pal...


czytaj więcej

Wypełnij Oświadczenie Woli

Straż Miejska Kielce prowadzi działania w kierunku podnoszenia świadomości na temat transplantacji organów po śmierci. Weź od strażnika i wypełnij...


czytaj więcej

Finał Konkursu - "Środowisko ponad wszystko"

„ Środowisko ponad wszystko’ – z takim hasłem konkursowym wyszliśmy naprzeciw dzieciom i młodzieży z kieleckich placówek oświatowych. Akcja organizowana przez Straż Miejską w Kielcach współorganizowana była przez Instytucje na co dzień zajmujące się ochroną środowiska. Do konkursu przystąpiło 13 grup z 11 szkół.

Zadania konkursowe polegało na ukształtowaniu wśród młodego pokolenia poczucia odpowiedzialności za nasze środowisko, zdobywanie i pogłębianie wiedzy dotyczącej ekologii, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody nie tylko wśród rówieśników ale także mieszkańców miasta. Członkowie grup cały rok szkolny realizowali działania zawarte w regulaminie konkursu oraz dodatkowe zadania miesięczne dzięki którym podnieśli swoją znajomość ekologii.

W dniu 7 czerwca br. w Sali Konferencyjnej im. prof. Tadeusza Koszarowskiego - Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach odbyło się posumowanie konkursu co za tym idzie wręczenie nagród i wyróżnień nie tylko zwycięzcom konkursu jak również wszystkim uczestnikom.
Nagrody dla dzieci i młodzieży, opiekunów oraz szkół dofinasowane zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 7079,60zł.
Dodatkowa nagroda w postaci wycieczki na Ponidzie ufundowana została dla pierwszych trzech szkół przez Świętokrzyskie Nadnidziańskie Parki Krajobrazowe.

Patronat Honorowy
Prezydent Miasta Kielce

Wydział Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce

Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem

Urzędu Miasta Kielce 

ck lasy państwowe parkiwfoigwsco

DSC 0210DSC 0218 DSC 0231

DSC 0243DSC 0282 DSC 0246

Dodatkowe informacje