Jak przy mini­malnej zmianie nawy­ków bez dymu pal...


czytaj więcej

Wypełnij Oświadczenie Woli

Straż Miejska Kielce prowadzi działania w kierunku podnoszenia świadomości na temat transplantacji organów po śmierci. Weź od strażnika i wypełnij...


czytaj więcej

Straż Miejska zapowiada działania kontrolne i wyciąganie surowych konsekwencji wobec tych, którzy zatruwają środowisko.

Z początkiem sezonu grzewczego wracają intensywne kontrole Straży Miejskiej na terenie miasta Kielce. Strażnicy dokładnie będą sprawdzać czym ogrzewane są poszczególne budynki oraz będą zwracać uwagę na prawidłowość gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych.  Kontrolami objęte są zarówno prywatne posesje, jak i nieruchomości, na terenie, których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Trzeba stwierdzić, że niektórzy kielczanie nadal nie dbają o własne obejście, więc dbałość o szeroko pojęte środowisko jest im również obce. Cyklicznie przeprowadzane działania ujawniają, iż nadal wielu mieszkańców naszego miasta gromadzi na terenie swoich nieruchomości odpady komunalne, które strażnicy miejscy w czasie kontroli znajdują w piecach czy kotłach C.O. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jakie toksyczne substancje przedostają się w ten sposób do środowiska. W paleniskach funkcjonariusze najczęściej znajdują elementy starych mebli, płyt wiórowych pokrytych lakierami, plastikowe butelki, ale bywają również i zużyte pampersy, stare ubrania czy buty. Za złamanie przepisów dotyczacych termicznego przekształcania odpadów po za spalarniami grozi mandat karny do 500zł. W przypadku skierowania sprawy do sądu, wykroczenie zagrożone jest karą grzywny nawet do 5000 zł.
 

Panuje powszechne przekonanie,
że strażnicy nie mają prawa wchodzić do prywatnego domu bez nakazu, nic bardziej mylnego

przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska, a dokładnie artykuł 379 mówi szczegółowo, że organ kontrolny może wejść na nieruchomość i dokonać takiej kontroli. Na mocy tego przepisu:
 
strażnik miejski realizujący ustawowe funkcje kontrolne jest uprawniony do wstępu z niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektów lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren. Strażnicy mogą m.in. żądać okazania dokumentów
i udostępniania niezbędnych danych mających związek z kontrolą, pisemnych lub ustnych informacji, mogą też zabezpieczyć próbki popiołu z paleniska.

  

W Kielcach kontrole przeprowadzane są przez funkcjonariuszy Straży Miejskie dysponujących imiennymi upoważnieniami, wydanymi a podstawie ww ustawy przez prezydenta miasta. Uniemożliwienie przeprowadzenia kontroli upoważnionemu funkcjonariuszowi wyczerpuje znamiona przestepstwa art. 225 Kodeksu karnego.
 

 Jak przy mini­malnej zmianie nawy­ków bez dymu palić w piecu

Dodatkowe informacje