Kolejne „wraki” znikają z kieleckich ulic

  • Drukuj

Po długotrwałej wymaganej przepisami procedurze związanej z usuwaniem z dróg pojazdu nieużytkowanego strażnicy miejscy z ulicy Obrzeżnej, Słowackiego, Okrzei i Piekoszowskiej usunęli samochody, które od dawna oszpecały miejski krajobraz i blokowały miejsca parkingowe.
 

Zgodnie z art. 50a Prawa o ruchu drogowym - pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub Policję na koszt właściciela lub posiadacza.
Wymienione służby mogą usunąć taki pojazd jedynie na pisemny wniosek zarządcy drogi.

wrak 9 holowanie Obrzeżna

wrak Tico

wrak 1 Okrzei

piekoszowska