Kielecka Straż Miejska zapowiada działania kontrolne i wyciąganie surowych konsekwencji wobec tych, którzy zatruwają środowisko.

Wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego kieleccy Strażnicy przystępują do intensywnych kontroli na terenie naszego miasta. Funkcjonariusze będą dokładnie sprawdzać czym ogrzewane są budynki. Ponadto będą zwracać uwagę na prawidłowość gromadzenia i pozbywania się odpadów komunalnych. Kontrolami objęte będą zarówno posesje prywatne, jak i nieruchomości, na terenie, których prowadzona jest działalność gospodarcza. Należy podkreślić, że w naszym mieście nadal spotykamy mieszkańców, którzy nie tylko nie dbają o własne podwórko, ale również dbanie o ogólnie pojęte środowisko jest im całkowicie obce.

 

Systematyczne kontrole ujawniają, iż nadal znaczna część kielczan gromadzi na terenie swoich nieruchomości odpady komunalne, które strażnicy miejscy w czasie przeprowadzanych kontroli znajdują w piecach czy kotłach C.O.W domowych paleniskach strażnicy najczęściej znajdują elementy starych mebli, laminowanych płyt wiórowych, plastikowe butelki, ale napotykane są również zużyte pampersy, stare ubrania buty czy pocięte opony. Za złamanie przepisów dotyczących termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami ( art. 191 Ustawy o odpadach), grozi mandat karny do 500zł,a w przypadku skierowania sprawy do sądu, wykroczenie zagrożone jest karą grzywny nawet do 5000 zł.

W powszechnej opinii panuje przekonanie, że funkcjonariusze Straży Miejskiej nie mają prawa wchodzić na teren prywatnej nieruchomości bez nakazu. Jest to całkowicie błędne przekonanie, bowiem przepis ustawy Prawo ochrony środowiska, a dokładnie artykuł 379 mówi szczegółowo, że organ kontrolny może wejść na nieruchomość i dokonać takiej kontroli. Na mocy tego przepisu:

"strażnik miejski realizujący ustawowe funkcje kontrolne jest uprawniony do wstępu z niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektów lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren. Strażnicy mogą m.in. żądać okazania dokumentów i udostępniania niezbędnych danych mających związek z kontrolą, pisemnych lub ustnych informacji, mogą też zabezpieczyć próbki popiołu z paleniska"


W Kielcach kontrole przeprowadzane są przez strażników dysponujących imiennymi upoważnieniami, wydanymi a podstawie ww ustawy przez Prezydenta Miasta Kielce. Uniemożliwienie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli upoważnionemu funkcjonariuszowi wyczerpuje znamiona przestępstwa wynikającego art. 225 Kodeksu karnego i jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat trzech.

Dodatkowe informacje