ROZPOCZYNA SIĘ SEZON „ZADYMIANIA” STRAŻNICY PRZESTRZEGAJĄ, ŻE TARYFY ULGOWEJ NA PEWNO NIE BĘDZIE !

  • Drukuj

  Realizując zapowiadane działania kontrolne jak również zapowiadane wyciąganie surowych konsekwencji wobec osób, które zatruwają środowisko, Strażnicy Miejscy z patroli EKO systematycznie będą udawali się w teren w celu przeprowadzenia kontroli posesji ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposoby pozbywania się odpadów. Podczas jednej z takich kontroli w dniu wczorajszym okazało się, że na terenie jednej z posesji gromadzone są bardzo duże ilości różnego rodzaju odpadów.

Właściciel nieruchomości nie posiadał żadnego pojemnika do ich gromadzenia, dlatego śmieci rozrzucone były po całej powierzchni podwórka. Strażnicy potwierdzili, że w naszym mieście nadal spotykamy mieszkańców, którzy nie tylko nie dbają o własne podwórko, ale również dbanie o ogólnie pojęte środowisko jest im całkowicie obce.W tym konkretnym przypadku, mieszkaniec kontrolowanej posesji pozbywał się odpadów w jedyny znany mu sposób, to znaczy spalał je w swoim piecu albo po prostu na terenie własnej nieruchomości. Strażnicy ustalili, że w ten sposób spalał między innymi niepotrzebne już fotele czy kanapy, zupełnie ignorując fakt, iż spalanie odpadów jest zabronione ustawą i absolutnie robić tego nie wolno. Zakaz ten reguluje art. 191. ustawy o odpadach„ kto wbrew zakazowi, termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów – podlega karze aresztu lub karze grzywny”.Straż Miejska ponownie apeluje do mieszkańców i zarządców nieruchomości, aby wypełniając obowiązek porządkowania swoich posesji pozbywali się odpadów w sposób przewidziany prawem. Na osobę, która nie stosuje się do zapisów ustawy można nałożyć 500 złotowy mandat karny, bądź skierować wniosek do Sądu o ukaranie, gdzie grzywna sięgać może nawet 5.000 zł. Mając na względzie zdrowie wszystkich mieszkańców oraz fatalną jakość powietrza w naszym regionie Straż Miejska przestrzega, iż będzie do tego tematu podchodzić wyjątkowo restrykcyjnie !

 odpady 1

odpady 2

odpady 3

odpady 4