Wymiana doświadczeń w walce o lepszą jakość powietrza

Bez watpienia w ostatnich latach we wszelkich możliwych środkach przekazu oraz co ważne w świadomości społecznej, tematyka smogu i zwiazanych z nim zagrożeń, zajmują ważne miejsce. Fakt ten nie dziwi, bowiem nasz kraj znajduje się w niechlubnej czołówce państw Unii Europejskiej, w których poziom zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego wielokrotnie przekracza dopuszczalne normy.

Walka ze smogiem stanowi jedno z czołowych zadań Straży Miejskich w całej Polsce, które to jednocząc swe siły, podejmują wspólne rozważania w celu opracowania skutecznych sposobow walki z problemem. Do roboczego spotkania kieleckich Strażników Miejskich z funkcjonariuszami krakowskiej jednostki, doszło 7 listopada 2019 r. w Krakowie. Spotkanie zostało zorganizowane celem wymiany doświadczeń w zakresie walki ze zjawiskiem smogu wytwarzanego przez przydomowe paleniska oraz pozyskania sprawdzonych wzorców, które w znaczący sposób ograniczają stan zanieczyszczeń powietrza. Funkcjonariusze wymieniali swoje spostrzeżenia, dobre praktyki i metody kontroli z rejonów działania potwierdzając, iż istnieje wiele podobieństw technik zwalczania problemu. W rozmowach padła kwestia wykorzystania dronów w walce ze smogiem. Pomimo, że jest ona ograniczona to jednak urządzenia te sprawdzają się przy kontroli stanu utrzymywania czystości na nieruchomościach prywatnych i zakładach, jak również w miejscach, do których dostęp jest ograniczony. Złapanie sprawcy na gorącym uczynku oraz pobieranie z pieców C.O i oddawanie do analizy próbek popiołu do specjalistycznego laboratorium, to jak dotąd najskuteczniejsza broń do walki z „trucicielami”. Druga, bardzo ważna kategoria działań w tym zakresie, to ciągła edukacja społeczności lokalnej w zakresie ekologii. Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie nieprawidłowości dotyczących spalania to dbałości o lepszą jakość powietrza, a co za tym idzie i własne zdrowie. Nadal, bowiem nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak toksyczne substancje przedostają się do środowiska. Strażnicy obu jednostek będą wymieniać się informacjami, które będą pomocne w walce o czyste powietrze w mieście i okolicach.

Kielecka Straż Miejska wraz z rozpoczęciem nowego sezonu grzewczego prowadzi zintensyfikowane działania z coraz bardziej obecnym problemem występowania smogu i nie przewiduje taryfy ulgowej dla osób, które lekceważą przepisy z zakresu ochrony środowiska spalając substancje niedozwolone zatruwają środowisko.

Dodatkowe informacje