13.01.2017 - Jak efek­tywnie, eko­no­micznie i pra­wie lub cał­ko­wi­cie bez dymu palić w piecu

W ramach programu walki z niską emisją spalin, emisją pyłów i szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych oraz w trosce o czystość powietrza, kielecka Straż Miejska w miesiącu styczniu rozpocznie cykl spotkań z mieszkańcami miasta połączonych z prezentacją ekologicznego palenia w domowych piecach.

Planowane spotkania będą miały na celu nie tylko podniesienie świadomości właścicieli nieruchomości oraz ich użytkowników na temat negatywnych skutków spalania w paleniskach domowych odpadów oraz pozostałości roślinnych, podnosząc aspekt grożących sankcji karnych z tytułu naruszenia ustawy o odpadach, ale również uświadomienie im, jak pyły i gazy pochodzące ze spalania śmieci niekorzystnie wpływają na środowisko naturalne, a w szczególności na nasze życie i zdrowie. Strażnicy na spotkaniach zaprezentują również, jak przy mini­malnej zmianie nawy­ków efek­tywnie, eko­no­micznie i pra­wie lub cał­ko­wi­cie bez dymu palić w piecu. Dwa pierwsze spotkania z mieszkańcami Kielc, na których prezentowany był pokaz ekologicznego palenia w piecach oraz rozdawane były ulotki informujące m.in. o tym, gdzie zamiast spalać, nieodpłatnie i legalnie można wywieść nadmiar odpadów powstających na terenie gospodarstwa, zorganizowane zostały w ubiegłym roku w  Ośrodku Kultury „Białogon” przy ul. Pańskiej oraz w Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Błogosławionych Hiacynty i Franciszka w Kielcach przy ul. Piekoszowskiej.

Kolejne spotkania z mieszkańcami naszego miasta zaplanowane zostały na 22 stycznia:
- godz. 9 przy kościele pod wezwaniem Św. Izydora Oracza Kielce na Posłowicach
- godz 10:30 przy kościele pod wezwaniem Św. Teresy od Dzieciątka Jezus na ul. Żrałki (Słowik)

                                    

D41 D46

Dodatkowe informacje