01.03.2017 - „Jak Ekonomicznie i ekologicznie palić w piecu”

   W trosce o lepszą jakość powietrza w Kielcach funkcjonariusze Straży Miejskiej  przeprowadzili 12 spotkań z mieszkańcami miasta połączonych z prezentacją ekologicznego palenia w domowych piecach C.O.

Strażnicy brali udział w pokazach dla Telewizji Internetowej UM Kielce, TVP3 Kielce, TV Świętokrzyska, wypowiadali się również na temat tych działań na łamach prasy regionalnej  Echo Dnia, antenach radia Zet Gold, Eska, eM oraz brali udział w przeprowadzanych na żywo audycjach radiowych organizowanych przez Radio Kielce związanych z tematyką spalania odpadów, odpowiadając na pytania, zarówno dziennikarzy, jak i zainteresowanych omawianym problemem słuchaczy. Działania kieleckiej Straży Miejskiej w ramach programu walki z niską emisją spalin, emisją pyłów oraz szkodliwych gazów pochodzących z lokalnych kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych zostały zauważone i docenione również przez dziennikarzy spoza regionu, o czym świadczy np. artykuł w Gazecie Krakowskiej pt. „Walka ze smogiem. Kielce zawstydzają Kraków?”,  czy informacja umieszczona na stronie portalu sozosfera.plKieleccy municypalni w trosce o jakość powietrza”. Materiał filmowy instruujący jak przy mini­malnej zmianie nawy­ków efek­tywnie, eko­no­micznie i pra­wie lub cał­ko­wi­cie bez dymu palić w piecu przedstawiony przez strażników zaprezentowany został również w mediach ogólnopolskich tj.: w Teleexpresie, w głównych wiadomościach w TVP1 oraz w TVN24. 

 

Dziękujemy proboszczom parafii za udostępnienie nam miejsc do spotkań z mieszkańcami oraz kieleckiej Telewizji Internetowej za pomoc w nagraniu materiału promującego nasze działania.

 

 

Dodatkowe informacje