"Jak ekonomicznie i ekologicznie palić w piecu"

W trosce o lepszą jakość powietrza w Kielcach funkcjonariusze Straży Miejskiej zaczynają cykl spotkań z mieszkańcami miasta połączonych z prezentacją ekologicznego palenia w domowych piecach C.O. 

W czasie spotkania strażnicy rozpalą dwa piecyki – jeden metodą tradycyjną tzw. od dołu, czyli - rozniecamy ogień, na który sypiemy węgiel i drugi metodą odwrotną tzw. odgórną - najpierw węgiel, na którym układamy i podpalamy rozpałkę. Gorąco zapraszamy wszystkich chcących przekonać, jaki efekt uzyskamy paląc taką samą ilością paliwa, lecz innymi metodami.
Pierwsze
prezentacje odbędą się w dniu 26.11.2017 r.
- o godz. 10:30 przed Kościołem Św. Maksymiliana Marii Kolbego przy ul. Radostowej
- o godz. 12:00 na  terenie Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Mójczy
 
  

                                                                           gtpg

Dodatkowe informacje