01.02.2018 - Śmieci wyrzucone na drogę

Pomimo, iż Kielcach można bezpłatnie i legalnie przekazać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „ODRZUTOWNIA” przy ul. Magazynowej, nadal zdarzają się przypadki pozbywania się ich w sposób niezgodny z prawem. Do zadań patroli EKO Straży Miejskiej należą w szczególności kontrole miejsc, w których może dochodzić do nielegalnego wysypywania śmieci, gromadzenia mas ziemnych, zanieczyszczania wód itp.

W dniu dzisiejszym strażnicy miejscy ujawnili przypadek wyrzucenia odpadów bytowych przy ul. Jarząbek. Bywa, iż sprawcy zaśmiecania pozostają bezkarni, jednak tym razem strażnicy bardzo szybko ustalili winowajcę, który, oprócz mandatu za pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z ustawą, otrzymał polecenie ich uprzątnięcia, już w sposób legalny.

5a72c2de62d80

5a72c2ee9441f

Dodatkowe informacje