1.03.2019 - Dymiący komin

  • Drukuj

W dniu dzisiejszym kieleccy strażnicy z patrolu EKO podjęli interwencję dotyczacą nadmiernego zadymienia wydobywajacego się z komina usytuawanego na terenie jednej z kieleckich firm. Podczas kontroli funkcjonariusze stwierdzili, że w kotle przystosowanym do palania miałem węglowym spalane były m.in. biomasa, płyty wiórowe i laminowane, folie z opakowań oraz odpadki pianek poliuretanowych.

Właściciel kotłowni otrzymał polecenie przekazania wszystkich zgromadzonych odpadów do utylizacji i przedstawienia w Straży Miejskiej dowodów z przekazania tych odpadów. Ponadto mężczyzna otrzymał wysokie mandaty karne za termiczne przekształcanie odpadów poza przystosowaną do tego spalarnią art. 191 Ustawy o odpadach oraz na podstawie art. 10 ust.2 o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach za pozbywanie się odpadów w sposób niezgodny z ustawą. 

5c79274fddcb6

5c792778b70d1

5c79276605448

5c792741d4883