22.03.2019 - nielegalne odprowadzanie ścieków

Kieleccy strażnicy miejscy z patrolu Eko, podczas ostatnich kontroli prowadzonych na kieleckich osiedlach ujawnili kolejne 2 przypadki pozbywania się ścieków do gruntu.
Na osiedlu Podkarczówka, strażnicy zwrócili uwagę na jednen z domów prywatnych wokół którego wyczuwalny był dziwny zapach. Podczas szczegółowej kontroli zauważono, że w zewnętrznej ścianie budynku wyprowadzona jest rura kanalizacyjna skierowana w stronę ogrodzenia posesji.

Pomiędzy ogrodzeniem a ścianą budynku wykopany był o głębokości około 60-70 cm dół, a dalej rowek, który wypełniony był ściekami. Na terenie nieruchomości znajdował się również bezodpływowy zbiornik na "szambo", który pył pełny. Nadmiar zawartości przelewał się poza ogrodzenie. Strażnicy ujawnili również, że na terenie tejże nieruchomości, niemal pod oknami pobliskich bloków, znajduje się  tzw. sławojka, która wg ustaleń nigdy nie była czyszczona przez wyspecjalizowane firmy. Właściciele nieruchomości radzili sobie w ten sposób, że co jakiś czas znajdujące w sławojce nieczystości zakopywane były w ziemi.

podkarczówka

podkarcz

Kolejna kontrola odbywała się na oś. Pakosz. Tam, z kolei na terenie jednej z nieruchomości ujawniono, wykopany dół,  zabezpieczony folią i starymi oponami samochodowymi. Do tak „profesjonalnie” wykonanego "szamba" właściciel skierował wszystkie nieczystości powstające na terenie nieruchomości. Strażnicy ujawnili również, że w tym przedziwnym zbiorniku zamontowane zostały specjalne węże, którymi nadmiar ścieków przepompowywany był poza teren nieruchomości.

pakosz

W obu przypadkach postępowanie zostało zakończone nałożeniem wysokich mandatów karnych. 

Dodatkowe informacje