01.12.2015 - Kolejne dzikie wysypisko

Pomimo, iż Kielcach bezpłatnie i legalnie można przekazać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych „ODRZUTOWNIA” przy ul. Magazynowej, nadal wiele osób pozbywa się ich w sposób nielegalny. Do zadań patroli EKO Straży Miejskiej w szczególności należy kontrola takich miejsc, w których dochodzi do nielegalnego wysypywania śmieci i pozbywania się odpadów, gromadzenia mas ziemnych, zanieczyszczanie wód.

Czytaj więcej...

Z nami bezpiecznie i ekologicznie

25 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyło się spotkanie z cyklu Z nami bezpiecznie i ekologicznie, którego gospodarzem była Świętokrzyska Grupa Wojewódzka IPA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji. Współuczestnikami prowadzonego przez IPA Polska programu byli w szczególności przedstawiciele służb mundurowych: Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Granicznej. Celem spotkania był przekazanie młodzieży zasad dotyczących bezpieczeństwa, propagowanie postaw proekologicznych i zdrowego trybu życia. Zgromadzeni na sali uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli okazję uczestniczyć w panelach edukacyjnych dotyczących m.in. zagrożeń terrorystycznych, zagadnień związanych z ruchem drogowym, zarządzaniem kryzysowym, a także ochroną wód.

relacja itv Kielce

 

08.11.2015 - Ranna sarenka

O rannej sarnie biegającej po prywatnej posesji powiadomiła dyżurnego Straży Miejskiej mieszkanka ulicy Ściegiennego. Interweniujący strażnicy z Ekopatrolu po wstępnych oględzinach stwierdzili, że młoda sarenka ma zakrwawiony cały pyszczek, dlatego postanowili złapać cierpiące zwierzę. Wezwana na miejsce Straż Łowiecka, zabrała ranną sarenkę.

26.10.2015 - Kontrola terenów leśnych

W ramach corocznej akcji zawiązanej z Dniem Wszystkich Świętych  funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą wzmożone kontrole na terenach leśnych m.in. pod kątem nielegalnego pozyskiwania gałęzi jodłowych. W dniu dzisiejszym podczas takiej właśnie kontroli, strażnicy miejscy ujęli mężczyznę wynoszącego z lasu gałęzie jodły. Mężczyzna ten w czasie rozmowy z funkcjonariuszami przyznał się, że nie posiada zezwolenia umożliwiajacego mu legalne pozyskanie stroiszu jodłowego. Przybyły na miejsce funkcjonariusz Straży Leśnej zarekwirował i zabezpieczył gałęzie jodły a mężczyznę ukarał mandatem karnym.

art. 148§1 - „ Kto:
1) dokonuje w nienależącym do niego lesie wyrębu gałęzi, korzeni lub krzewów, niszczy je lub uszkadza albo karczuje pniaki,
2) zabiera z nienależącego do niego lasu wyrąbane gałęzie, korzenie lub krzewy albo wykarczowane pniaki, podlega karze grzywny.

 

Majowy Weekend

W długi majowy weekend na ulicach miasta pojawiła się w zwiększona liczba patroli Straży Miejskiej, która dbała o porządek w czasie cyklu imprez i uroczystości związanych z obchodami dnia:
-     1- go Maja
-     Święta Flagi
- uchwalenia Konstytucji 3-go Maja, w uroczystościach których uczestniczył Poczet Sztandarowy Straży Miejskiej.
 

Dodatkowe informacje