Dane teleadresowe

  • Drukuj

Straż Miejska w Kielcach
Adres: ul. Ogrodowa 3B, 25-024 Kielce
Komendant: mgr Renata Gruszczyńska

pani komendant

Z-ca komendanta: mgr Władysław Kozieł
Sekretariat: (41) 348-29-14 Fax: (41) 361-18-13
Dyżurny:
bezpłatny telefon alarmowy - 986 
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

(Prosimy nie zgłaszać interwencji bieżących za pomocą poczty elektronicznej)

Pani Komendant Straży Miejskiej w Kielcach lub jej Zastępca przyjmują obywateli  w sprawach skarg i wniosków, w każdy dzień roboczy w godzinach od 8-ej do 15-ej  w budynku Komendy Straży Miejskiej w Kielcach, ul. Ogrodowa 3B.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46) „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu".

Skargi i wnioski składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy wnosić na adres Komendy Straży Miejskiej w Kielcach.
W sprawie skarg i wniosków można również korespondować drogą internetową na powyższe adresy internetowe.

Wymogi dotyczące korespondencji elektronicznej
Komenda Straży Miejskiej Kielce informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. 2016.23).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
- żądania, którego dotyczy.

Jednocześnie informujemy, że dane osoby wnoszącej skargę podlegają ochronie. Dane te, nie są również ujawniane w trakcie prowadzonych przez strażników miejskich czynności kontrolnych.

Posterunek - Urząd Miasta w Kielcach
Dowódca: Brzeziński Andrzej
Adres: ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
tel. (41) 367-60-13
godz. pracy 7:00 - 22:00

Zespół ds Wykroczeń
Adres: ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
Telefon Kontaktowy: (41) 367-67-55 lub (41) 367-65-35
Fax: (41) 361-18-13


Monitoring Wizyjny
Adres: ul. Ściegiennego 8, 25 - 033 Kielce
Telefon Kontaktowy: (41) 334-90-75 lub (41) 367-67-45
Fax: (41) 334-90-80