Dane teleadresowe

  • Drukuj

Straż Miejska w Kielcach
Adres: ul. Ogrodowa 3B, 25-024 Kielce
tel. 41/368-75-15
zgłaszanie interwencji  Dyżurny:- bezpłatny telefon alarmowy - 986

Komendant: mgr Renata Gruszczyńska

pani komendant

z-ca komendanta: mgr Barbara Brzeszcz


Godziny pracy Sekretariatu:  od poniedziałku do piatku w godz. 7:30-15:30
                     tel. (41) 344-22-40  Fax: (41) 361-18-13
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

(Prosimy nie zgłaszać interwencji bieżących za pomocą poczty elektronicznej)

Skargi i wnioski przyjmowane są w budynku Straży Miejskiej w Kielcach, ul. Ogrodowa 3B. Pani Komendant Straży Miejskiej w Kielcach lub jej Zastępca przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz innych sprawach we wtorki w godz. 13 - 15, bądź w każdy inny dzień po uprzednim ustaleniu terminu.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46) „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu".

Skargi i wnioski składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy wnosić na adres Straży Miejskiej w Kielcach.
W sprawie skarg i wniosków można również korespondować drogą internetową na powyższe adresy internetowe. 

Straż Miejska w Kielcach informuje, że nie przyjmuje i nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017.poz. 1257).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
- żądania, którego dotyczy.

Jednocześnie informujemy, że dane osoby wnoszącej skargę podlegają ochronie. Dane te, nie są również ujawniane w trakcie prowadzonych przez strażników miejskich czynności kontrolnych.

Rzecznik prasowy
tel. (41) 348-29-14,  
godz. pracy 7:00 - 15:00

Posterunek - Urząd Miasta w Kielcach
Adres: ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
tel. (41) 367-60-13
godz. pracy 7:00 - 22:00

Zespół ds Wykroczeń
Adres: ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
Telefon Kontaktowy: (41) 367-67-55 lub (41) 367-65-35
Fax: (41) 361-18-13

Monitoring Wizyjny
Adres: ul. Ściegiennego 8, 25 - 033 Kielce
Telefon Kontaktowy: (41) 334-90-75 lub (41) 367-67-45
Fax: (41) 334-90-80