Raporty i sprawozdania

 

STATYSTYCZNE MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE EFEKTÓW PRACY W 2018 ROKU
Styczeń podgląd

  

p.12

               

       m.12

                

       w.12

              

 

 Luty podgląd
 Marzec podgląd
 Kwiecień podgląd
 Maj podgląd
 Czerwiec podgląd
 Lipiec  podgląd
 Sierpień podgląd
 Wrzesień podgląd
 Październik  podgląd
 Listopad podgląd
 Grudzień       podgląd