Raporty i sprawozdania

 

STATYSTYCZNE MIESIĘCZNE ZESTAWIENIE EFEKTÓW PRACY W 2018 ROKU
Styczeń podgląd

  

    p.01           

 m.01 

                

 w.01 

              

 

 Luty  
 Marzec  
 Kwiecień  
 Maj  
 Czerwiec  
 Lipiec  
 Sierpień  
 Wrzesień  
 Październik  
 Listopad  
 Grudzień