12.09.2017 - Straż Miejska zaprasza do udziału w Konkursie Środowisko ponad wszystko"

JJJJJJ

Straż Miejska w Kielcach
Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Wydział Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
Nadleśnictwo Kielce
zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie
"Środowisko ponad wszystko"

regulamin pdf.
karta zgłoszeniowa pdf.
oświadczenie pdf.

                  Informujemy, że każdej grupie przypisany jest numer, który powinien być umieszczony w sprawozdaniu - zobacz tu

ZADANIE 1 i 2 - pdf.
ZADANIE 3 i 4 - pdf.
ZADANIE 5 i 6 - pdf.                         
ZADANIE 7 - pdf.

WYNIKI

UWAGA- PILNE

DBAJ O ENERGIĘ - ZBIERAJ BATERIE

Zużyte baterie, choć zaliczają się do odpadów niewielkich rozmiarów, stanowią zarazem odpad bardzo niebezpieczny. W skład takich baterii wchodzą bowiem liczne metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć, które nie ulegają rozkładowi. Tymczasem, jako, że mają one bardzo krótki żywot, wiele z nich, choć nie powinno, trafia do koszy znajdujących się w ogólnodostępnych altanach śmietnikowych.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje