12.09.2017 - Straż Miejska zaprasza do udziału w Konkursie Środowisko ponad wszystko"

JJJJJJ

Straż Miejska w Kielcach
Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
Wydział Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce
Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych
Nadleśnictwo Kielce
zapraszają do wzięcia udziału w Konkursie
"Środowisko ponad wszystko"

regulamin pdf.
karta zgłoszeniowa pdf.
oświadczenie pdf.

                  Informujemy, że każdej grupie przypisany jest numer, który powinien być umieszczony w sprawozdaniu - zobacz tu

ZADANIE 1 i 2 - pdf.
ZADANIE 3 i 4 - pdf.
ZADANIE 5 i 6 - pdf.

WYNIKI

UWAGA- PILNE

DBAJ O ENERGIĘ - ZBIERAJ BATERIE

Zużyte baterie, choć zaliczają się do odpadów niewielkich rozmiarów, stanowią zarazem odpad bardzo niebezpieczny. W skład takich baterii wchodzą bowiem liczne metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć, które nie ulegają rozkładowi. Tymczasem, jako, że mają one bardzo krótki żywot, wiele z nich, choć nie powinno, trafia do koszy znajdujących się w ogólnodostępnych altanach śmietnikowych.

Czytaj więcej...

11.10.2016 - Konkurs "Środowisko ponad wszystko"


Konkurs składa się z zadań, które muszą być realizowane przez klasę/grupę uczniów wraz z opiekunem. W każdym miesiącu na stronie internetowej Straży Miejskiej www.strazmiejska.pl w zakładce Patrol Szkolny (Ekologia), będą ukazywały się zadania do wykonania w danym miesiącu związane z ochroną środowiska naturalnego.

 zadanie 1 pdf.
 zadanie 2 pdf.
 zadanie 3 pdf.
 zadanie 4 pdf.
 zadanie 5 pdf.

WYNIKI KONKURSU      PUNKTACJA OGÓLNA   

zobacz - UWAGA PILNE !
 

PROSZĘ O PRZESŁANIE WSZYSTKICH SPRAWOZDAŃ
W NIEPRZEKRACZAJĄCYM TERMINIE DO 18 MAJA 2017r.

Dodatkowe informacje