DBAJ O ENERGIĘ - ZBIERAJ BATERIE

  • Drukuj

Zużyte baterie, choć zaliczają się do odpadów niewielkich rozmiarów, stanowią zarazem odpad bardzo niebezpieczny. W skład takich baterii wchodzą bowiem liczne metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć, które nie ulegają rozkładowi. Tymczasem, jako, że mają one bardzo krótki żywot, wiele z nich, choć nie powinno, trafia do koszy znajdujących się w ogólnodostępnych altanach śmietnikowych.

By przeciwdziałać takim zachowaniom, Straż Miejska w Kielcach wraz z firmą MB Recykling zorganizowała całoroczną akcję zbiórki baterii na terenie kieleckich placówek oświatowych, pod hasłem „DBAJ O ENERGIĘ – ZBIERAJ BATERIE”. Niezmiernie miło nam poinformować, że do akcji włączyło się aż 36 placówek z terenu miasta Kielce. W wyniku wspólnych działań udało się zebrać aż 2278 kg tego niebezpiecznego odpadu. Kieleckie przedszkolaki z przedszkoli samorządowych nr 2, 3, 4, 16, 19, 21, 25, 28, 30, 32, 34, 39, zebrały łącznie aż 401 kg tego surowca. Uczestnicy akcji ze szkół podstawowych nr 1, 2, 4, 8, 18, 20, 25, 27, 33, 34, z I Społecznej Szkoły Podstawowej w Kielcach oraz z zespołów szkół nr 4, 16, 17, jak i Świetlicy Wspierająco-Integrującej „PLUS”, zebrali łącznie 1428 kg zużytych baterii.
W szkołach ponadpodstawowych i średnich, takich, jak: V, VI Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespół Szkół Mechanicznych, Zespół Szkół Zawodowych nr 3, Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2, Zespół Państwowych Szkół Plastycznych, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, zebrano natomiast 449 kg tego odpadu.

Najwięcej, bo aż 300 kg baterii zebrano w Szkole Podstawowej nr 1 w Kielcach. Na drugiej pozycji pod kątem ilości zebranych zużytych baterii uplasował się Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Kielcach, z ilością 297 kg. Trzecia pozycja z wynikiem 275 kg należy do Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach. Wszystkie placówki, które aktywnie włączyły się
w zorganizowaną przez nas akcję, otrzymały upominki – edukacyjne plansze ścienne o tematyce przyrodniczej, ekologicznej. Dla zdobywców miejsc I-III powędrowały bardzo atrakcyjne plansze magnetyczne oraz drewniane.

Dziękujemy partnerom, uczestnikom oraz gospodarzom obiektu – wszyscy wpłynęliście na zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta oraz na podniesienie rangi tej akcji.