Odpadowy zawrót głowy – Finał Konkursu „Moja rada na odpada”

Zastanawiając się nad definicją słowa „śmieć” można uznać, iż jest to coś bez żadnej wartości oraz przydatności do użycia. Tymczasem wiele odpadów każdego dnia produkowanych w gospodarstwach domowych, może zostać ponownie wykorzystanych i dzięki procesowi recyklingu, przywróconych do użycia. Jaka jednak więc korzyść z segregacji śmieci płynie dla mieszkańca?.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje