Odpadowy zawrót głowy – Finał Konkursu „Moja rada na odpada”

Zastanawiając się nad definicją słowa „śmieć” można uznać, iż jest to coś bez żadnej wartości oraz przydatności do użycia. Tymczasem wiele odpadów każdego dnia produkowanych w gospodarstwach domowych, może zostać ponownie wykorzystanych i dzięki procesowi recyklingu, przywróconych do użycia. Jaka jednak więc korzyść z segregacji śmieci płynie dla mieszkańca?.

Otóż poza korzyścią finansową związaną z mniejszymi opłatami za odpady w związku z ich segregacją, są to nieocenione korzyści dla środowiska. Po krótce: śmieci wyrzucane do czarnych pojemników przeznaczonych na wszystko trafiają na wysypiska, zaś śmieci segregowane do koszy lub worków o danej kolorystyce trafiają do zakładu przetwórstwa odpadów. Po co zwiększać powierzchnię wysypisk?. Czy nie lepiej na obszarach tych sadzić lasy – płuca Ziemi?. Niezmiernie miło nam stwierdzić, iż dzieci z kieleckich przedszkoli oraz szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykazują się ogromną świadomością ekologiczną. Dowód na to stanowiło ich zaangażowanie w Konkurs Straży Miejskiej w Kielcach pod hasłem „Moja rada na odpada”. W Konkursie tym uczestnicy mieli przed sobą nie łatwe zadania, którym jednak bez trudu sprostali, zaś ich prace plastyczne były wykonane na bardzo wysokim poziomie. Najmłodsi uczestnicy mieli za zadanie przygotowanie prac plastycznych ukazujących, jak oni wraz z członkami swych rodzin dbają o czystość otaczającego środowiska. Uczniowie klas I-III z surowców wtórnych przygotowywali torby ekologiczne, zaś ich nieco starsi koledzy i koleżanki z klas IV-VI, pojazdy, sylwetki służb i formacji mundurowych. Uczniowie od klas VII szkół podstawowych przygotowali gry planszowe o tematyce bezpieczeństwa, wykonywane z surowców wtórnych.

Do inicjatywy konkursowej przystąpiło 567 uczestników, którzy reprezentowali 42 placówki oświatowe. Jury konkursowe do nagrodzenia spośród wszystkich prac wybrało 356 laureatów, którzy otrzymali upominki za walory artystyczne, jak również nagrody za wyróżnienia specjalnei nagrody główne za zajęcie miejsc na podium. Decyzją Komisji konkursowej specjalne upominki przyznano opiekunom z placówek edukacyjnych, pod których pieczą znajdowała się największa liczba laureatów konkursowych. Były to Panie: Joanna Dziuba z Przedszkola Samorządowego nr 8, Marta Kulik z Przedszkola Samorządowego nr 26, Krystyna Słowińska ze Szkoły Podstawowej nr 32, Ewa Gozda ze Szkoły Podstawowej nr 18, Katarzyna Pióro reprezentująca I Liceum Ogólnokształcące i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kielcach.

Pragniemy serdecznie podziękować uczestnikom, gronu pedagogicznemu z placówek oświatowych, rodzicom i opiekunom, partnerom akcji – Urząd Miasta Kielce: Wydział Zarządzania Energią, Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem, Dyrekcji i pracownikom Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach. Imienne podziękowania zaś kierujemy do Pań z jury konkursowego – Pań: Anety Boroń, Iwony Pamuły, Agnieszki Bartoszak. Przyjmijcie proszę nasze wyrazy wdzięczności za Wasze zaangażowanie na rzecz środowiska naturalnego.

GALERIA

KATEGORIA I (3-4 lata)

I MIEJSCE

PS 8

Damazy Koryto l. 3 op. Joanna Dziuba

II MIEJSCE

PS 25

Gabriela Pabis l. 4 op. Barbara Kowalczyk

PS 40

Asia Skóra l. 4 op. Ewa Zielińska

III MIEJSCE

PS 40

Maja Selma l. 4 op. Ewa Zielińska

KATEGORIA II (5-6 lat)

I MIEJSCE

SP 15

Antonina Żuchowska kl. 0 op. Iwona Patek

II MIEJSCE

PS 39

Kalina Skrzyniarz l. 6 op. Kinga Kozieł

SP 28

Franciszek Biskup op. Agnieszka Wróblewska

III MIEJSCE

PS 24

Katarzyna Szlefarska l. 5 op. Wioletta Pisarczyk

PS 31

Damian Ślusarz l. 6 op. Jolanta Hyb

SP 25

Emilia Bartelik 0 a

KATEGORIA III (7-8-9 lat)

I MIEJSCE

SP 2

Zuzanna Pawłowska kl. III c op. Urszula Pałasz

II MIEJSCE

SP 8

Aleksander Pająk l. 7 op. Mirosława Maciejewska

SP 12

Jakub Kozioł kl. I a op. Agnieszka Wyderska

Akademicka Szkoła Podstawowa

Michalina Ziernik kl. III a op. Paulina Podlewska-Pająk

III MIEJSCE

SP 25

Lena Radziejewska kl. I f op. Anna Wildhirt

SP 32

Wiktoria Buś kl. II b op. Krystyna Słowińska

SP 39

Katarzyna Pacak kl. III a op. Marta Jasińska

KATEGORIA IV (10-12 lat):

I MIEJSCE

SP 18

Oliwier Brudny kl. V a op. Ewa Gozda

II MIEJSCE

SP 11

Mikołaj Chojnecki kl. IV a op. Krystyna Bondzińska

SP 18

Jarosław Hlebik kl. V a op. Ewa Gozda

III MIEJSCE

SP 8

Anita Drej kl. V a op. Małgorzata Śledź

SP 12

Julia Cedrowska kl. IV b op. nie wskazano listy brak

SP 18

Szymon Czereba kl. V a op. Ewa Gozda

Świetlica „PLUS”

Klara Milewska kl. V op. Urszula Malaga

KATEGORIA V (klasy VII – Gimnazjum – Szkoły Średnie):

I MIEJSCE

SP 12

  1. Wiktoria Skowron kl. VII a op. Agnieszka Wyderska

Agata Grot kl. VII a op. Agnieszka Wyderska

II MIEJSCE

SP 25

  1. Wiktoria Kobiałka kl. VII g op. Małgorzata Krężołek
  2. Zuzanna Matałowska kl. VII g op. Artur Staniszewski

Paulina Dynia kl. VII g op. Artur Staniszewski

III MIEJSCE

SP 31

  1. Karina Hawryszko kl. VII a op. Justyna Misiak

Zuzanna Czesny kl. VII a op. Justyna Misiak

Klaudia Kozieł kl. VII a op. Justyna Misiak

GIM 7

  1. Maja Świercz kl. II gimnazjum op. Anna Kwiecień

I LO im. S. Żeromskiego

  1. Filip Jęczmiński l. 17 kl. I g op. Katarzyna Pióro

Miłosz Majchrzyk l. 17 kl. I h op. Katarzyna Pióro

 

Dodatkowe informacje