Młodzi o bezpieczeństwie na deskach teatralnych – PROFIEKODRAMA 2018

Dnia 23 maja 2018r. w Domu Kultury „Białogon”, zakończyły się teatralne zmagania, mające na celu promowanie wśród dzieci i młodzieży idei dbałości o środowisko naturalne, kształtowanie właściwych postaw proekologicznych, zdrowego stylu życia oraz rozwijanie zainteresowań kulturą teatralną i literaturą.

Jury konkursowe, w tym Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Kielcach P. Wojciech Bafia, obejrzało w dniu 23 maja 2018 r. pięć przedstawień grup przedszkolnych, trzy występy grup z klas I-III Szkół Podstawowych, oraz jedno przedstawienie Gimnazjalistów, zakwalifikowanych do finału V Przeglądu Małych Form Teatralnych „Profi-Ekodrama”.

Wyniki przeglądu przedstawiają się następująco:

                                        W kategorii I przedszkola/zerówki

I miejsce

Przedszkole Samorządowe nr 4 w Kielcach


II miejsce: ex aequo

Przedszkole Samorządowe nr 9 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe nr 34 w Kielcach


III miejsce: ex aequo

Przedszkole Samorządowe nr 23 w Kielcach

Przedszkole Samorządowe nr 25 w Kielcach

Szkoła Podstawowa nr 25 w Kielcach

 

                                   W kategorii II - szkoły podstawowe klasy I-III

I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 25 w Kielcach


II miejsc ex aequo

Kolegium Szkół Prywatnych w Kielcach

Szkoła Podstawowa nr 5 w Kielcach

 

                                   W kategorii IV - Gimnazja

I miejsce
Gimnazjum nr 7 w Kielcach

 


Straż Miejska w Kielcach serdecznie gratuluje młodym aktorom i ich opiekunkom, życząc dalszych sukcesów. Dziękujemy także Organizatorowi – Dom Kultury „Białogon” oraz pozostałym Partnerom – Urząd Miasta Kielce – Wydział Zarządzania Energią oraz Wydział Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Liga Ochrony Przyrody w Kielcach.

 

ZDJĘCIA

 

Dodatkowe informacje