27.11.2018 - Straz Miejska zaprasza do udziału w Konkursie „Nieletni PARAGRAF”

Straż Miejska zaprasza do udziału w Konkursie adresowanym do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych, klas III szkół gimnazjalnych oraz I klas średnich, którego celem jest m. in.
-  kształtowanie świadomości prawnej uczniów,
-  wzmacnianie wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów,
- udoskonalanie umiejętności komunikacyjnych
i oratorskich uczestników,

- zapobieganie agresji wśród dzieci i młodzieży, uświadomienie konsekwencji nieprzestrzegania prawa.

REGULAMIN - pdf.

 

NIELETNI PARAGRAF

 

INFORMACJE O II ETAPIE KONKURSU
„Nieletni PARAGRAF”

WYNIKI

Dodatkowe informacje