Finał ekologicznego konkursu plastycznego „MOJA RADA NA ODPADA”

Kolejny już Finał ekologicznego konkursu plastycznego pod hasłem „MOJA RADA NA ODPADA” odbył się 1 marca w Wojewódzkim Domu Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Głównym celem konkursu było podnoniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. Przedsięwzięcie adresowane do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych po raz kolejny spotkało się z ogromnym odzewem.

Zadania konkursowe dostosowane były do przedziału wiekowego – najmłodsi uczestnicy zajmowali się prawidłową segregacją odpadami, starsi uczestnicy użytecznymi rzeczami  z surowców wtórnych, a w najstarszym przedziale wiekowym zadaniem było wykonanie zakładki do książki. Podczas Finału odbyło się oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie 300 laureatom konkursu nagród ufundowanych przez kielecką Straż Miejską. 300 laureatom konkursu nagrody wręczali organizator konkursu p.o. Komendanta Straży Miejskiej w Kielcach Władysław Kozieł, Zasępca Dyrektora Wydziału Usług Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Adam Rogaliński oraz Inspektor tegoż wydziału Iwona Pamuła, Aneta Boroń – Wydział Zarządzania Energią Urzędu Miasta Kielce, Dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury Jarosław Machnicki. Dodatkowo wręczone zostały nagrody także Paniom koordynujący prace konkursowe w placówkach  oraz sześciu placówkom oświatowym za największą liczbę prac konkursowych.

Dziękujemy uczestnikom za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.

Dodatkowe informacje