CAŁOROCZNY KONKURS - BEZPIECZNIE ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

Straż Miejska w Kielcach ogłasza konkurs skierowany do uczniów klas IV- VII szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019, który ma na celu propagowanie bezpiecznych zachowań w sytuacjach zagrożeń.

REGULAMIN

 

 

WYNIKI KONKURSU

info miateczko ruchu

ETAP KONKURSU
PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

 PP

 

 

 ETAP KONKURSU
TEST WIEDZY O RUCHU DROGOWYM
 

TEST ZAPROSZENIE

TEST

 

  rd pismo2

Drodzy Państwo
Informujemy, że do konkursu "Bezpiecznie ze Strażą Miejską" zakwalifikowano n/w placówki oświatowe. Przyznano numery, którymi będziecie się posługiwać podczas kolejnych etapów konkursu.

  rd szkoly2

Dodatkowe informacje