25.09.2017 - Zapytanie ofertowe na „Opracowanie projektu budowlanego rozbudowy budynku Straży Miejskiej”

Znak KS/1/2017                                                                                                                                                   Kielce, dnia 22-09-2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający- Straż Miejska w Kielcach, zgodnie z art. 4, pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro dla zadania pn.

Czytaj więcej...

19.09.2016 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Komendy Straży Miejskiej w Kielcach

Komendant Straży Miejskiej w Kielcach, na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuje, iż posiada na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane do majątku zużytego, które zostały przeznaczone do sprzedaży:

Czytaj więcej...

09.09.2016 - Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Komendy Straży Miejskiej w Kielcach

 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Komendy Straży Miejskiej w Kielcach

Komendant Straży Miejskiej w Kielcach, na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuje, iż posiada na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane do majątku zużytego, które zostały przeznaczone do sprzedaży:

Czytaj więcej...