30.10.2019 - Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Straży Miejskiej w Kielcach przeznaczonych do sprzedaży

  • Drukuj

 Komendant Straży Miejskiej w Kielcach na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 277/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 roku w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Miasta Kielce, informuje iż posiada na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane do majątku zużytego i zbędnego, które zostały przeznaczone do sprzedaży:

wg. załącznika- zobacz pdf.

Szczegółów dotyczących oferty udziela Pani Sylwia Górska – tel. 41 348 29 16 (w godz. 8,00-15.00). Oferty kupna należy składać w Sekretariacie Straży Miejskiej w Kielcach ul.  Ogrodowa 3b, w godz. 7.30-15.30 lub u dyżurnego Straży Miejskiej po godzinach pracy Sekretariatu do dnia 13.11.2019r.