19.11.2019 r. – informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Straży Miejskiej w Kielcach przeznaczonych do likwidacji i sprzedaży.

  • Drukuj

Komendant Straży Miejskiej w Kielcach na podstawie § 4 ust.1 Załącznika do Zarządzenia Nr.277/2018 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki organizacyjne Miasta Kielce, informuję iż :

posiada na wyposażeniu następuje składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane do majątku zużytego i zbędnego, które zostały przeznaczone do likwidacji (grzejniki, budy uszkodzone nie nadają się do użytku) i sprzedaży telefonów analogowych.

Wg. załącznika – zobacz pdf.

Szczegółów dotyczących oferty udziela Sylwia Górska - tel.41 348-29-16 w (godz.8,00-15,00).Oferty kupna należy składać w Sekretariacie Straży Miejskiej w Kielcach przy ul. Ogrodowej 3 b. w godz. 7,30 do 15,30 lub u Dyżurnego Straży Miejskiej po godzinach pracy w Sekretariacie do dnia 25.11.2019r.