09.11.2018 - Zapytanie ofertowe - Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń

Straż Miejska w Kielcach zaprasza do składania ofert na usługi z zakresu sprzątania pomieszczeń biurowych, placów oraz terenów zielonych zgodnie z przedstawionym przedmiotem zamówienia.

Oferta - pdf.

Załączniki do oferty