27.04.2015 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Komendy Straży Miejskiej w Kielcach

Komendant Straży Miejskiej w Kielcach, na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuje, iż posiada na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane do majątku zużytego, które zostały przeznaczone do sprzedaży:

1. Przyczepa samochodowa lekka, rok prod. 2004 – cena 500 zł.

Osobą do kontaktu w sprawie zapytań dotyczących oferty jest Pan Eryk Armata tel. 41 348 29 20.
Oferty kupna należy składać w Sekretariacie Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b, w godz. 7.30-15.30, do dnia 11.05.2015r.