13.10.2015 - Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Komendy Straży Miejskiej w Kielcach

Komendant Straży Miejskiej w Kielcach, na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuje, iż posiada na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane do majątku zużytego, które zostały przeznaczone do sprzedaży:

  1. SKUTER YAMAHA YN 50 NEOS, rok prod. 2004 – cena 950,00 zł.
  2. SKUTER YAMAHA YN 50 NEOS, rok prod. 2004 – cena 1.100,00 zł.
  3. SKUTER YAMAHA YN 50 NEOS, rok prod. 2008 – cena 1.400,00 zł.
  4. SKUTER YAMAHA YN 50 NEOS, rok prod. 2007 – cena 1.500,00 zł.
  5. PEUGEOT EXPERT 229 2.0 HDI WERSJA 229L2H2, rok prod.2007 – cena 14.300,00 zł
  6. PEUGEOT EXPERT 229 2.0 HDI WERSJA TrendyL2, rok prod.2009 – cena 18.600,00

Osobą do kontaktu w sprawie zapytań dotyczących oferty jest Pan Eryk Armata tel. 41 348 29 20.

Oferty kupna należy składać w Sekretariacie Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b, w godz. 7.30-15.30, do dnia 20.10.2015r.

W przypadku wpływu więcej niż jednej oferty zakupu na dany przedmiot sprzedaży zostanie przeprowadzona aukcja w wyznaczonym terminie. W aukcji będą brały udział tylko osoby które w wyznaczonym terminie złożyły oferty zakupu.