24.03.2017 Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Straży Miejskiej w Kielcach

Komendant Straży Miejskiej w Kielcach, na podstawie § 4 ust. 1 Załącznika do Zarządzenia Nr 524/2010 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe i zakłady budżetowe, informuje, iż posiada na wyposażeniu następujące składniki majątku ruchomego, zakwalifikowane do majątku zużytego, które zostały przeznaczone do utylizacji:

1. Urządzenia do blokowania kół – 7 szt.,
2. Niszczarka do papieru Rexel – 1 szt.,
3. Czajniki Zelmer – 2 szt.,
4. Aparat fotograficzny Sony – 1 szt.,
5. Biurko – 1 szt.,
6. Grzejnik elektryczny – 1 szt.,
7. Stół – 1 szt.,
8. Wentylator pokojowy – 1 szt.