14.02.2018 - Informacja o wyniku naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Straż Miejska w Kielcach, ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce
Nazwa stanowiska: referent w Sekcji Monitoringu Wizyjnego
Wynik naboru: zakończony wyborem kandydatów
Wybrane osoby: Marzena Bugajska – Domaszowice
                            Mateusz Ślęzak - Kielce
Uzasadnienie: Wybrane osoby uzyskały największą liczbę punktów w procesie naboru, ich wykształcenie i dotychczasowy przebieg kariery zawodowej najbardziej predysponowały je do pracy w Sekcji Monitoringu Wizyjnego.

25.01.2017 Lista osób spełniających kryteria formalne do naboru na 2 stanowiska referenta w Sekcji Monitoringu Wizyjnego

1. Stanisław Biernacki, Kielce
2. Marzena Bugajska, Domaszowice
3. Kamil Chatys, Mnichów
4. Henryk Kawiorski, Kielce
5. Jacek Kolus, Kielce
6. Katarzyna Kosowska, Kielce
7. Grzegorz Kozubek, Kielce
8. Sylwester Madej, Czechów
9. Michał Piotrowski, Grzybów
10. Joanna Popiel, Radoszyce
11. Dominik Skrzypek, Szczecno
12. Marcin Słotnicki, Celiny
13. Agnieszka Snoch, Kielce
14. Martyna Stańczyk, Żarczyce Małe
15. Mateusz Ślęzak, Kielce
16. Aleksandra Zając, Kielce
17. Bogusław Zalewski, Kielce
18. Paweł Zieliński, Kielce