02.10.2017 Lista osób spełniających kryteria formalne i ustawowe do naboru na 2 stanowiska aplikanta

1. Adamczyk Robert, Mnichów
2. Czechowski Krzysztof, Kielce
3. Dróżdż Jarosław, Skarżysko-Kamienna
4. Gościniewicz Adrian, Chęciny
5. Grabowski Michał, Kielce
6. Karasińska Anna, Kielce
7. Klisik Kamil, Kielce
8. Kozera Artur, Kielce
9. Sarek Karol, Gruszka
10. Tkacz Elżbieta, Kielce
11. Wesołowski Michał, Celiny
12. Witek Łukasz, Tarnawa
13. Wrona Magdalena, Kostomłoty
14. Zdanowska Monika, Skarżysko Kościelne

02.10.2017 Informacja o dalszej procedurze naboru na 2 stanowiska aplikanta

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne proszeni są o zgłoszenie się w Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b w dniu 4 października 2017 r. na dalszą procedurę naboru, która składać się będzie z następujących etapów:
1. Test wiedzy teoretycznej - godz.9.30 (obowiązkowy dokument potwierdzający tożsamość kandydata).
2. Test sprawnościowy - godz. 10.30 (strój sportowy obowiązkowy, bez butów sportowych – zajęcia odbędą się na macie). Warunkiem dopuszczenia do testu sprawnościowego jest zaliczenie testu wiedzy oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.