17.09.2019 - Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne na 6 wolnych stanowisk urzedniczych - aplikant Straży Miejskiej oraz dalsza procedura naboru

Informujemy, iż w odpowiedzi na nabór ogłoszony w dniu 02.09.2019 r. na wolne stanowiska urzednicze wpłynęły 22 oferty. W wyniku dokonanej weryfikacji dokumentów pod względem spełnienia wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu – do następnego etapu zakwalifikowano 16 osób.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o dalszej procedurze naboru.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne proszeni są o zgłoszenie się w Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b w dniu 23 września 2019 r. na dalszą procedurę naboru, która składać się będzie z następujących etapów:

1.Test wiedzy teoretycznej - godz. 9.00 (obowiązkowy dokument stwierdzający tożsamość kandydata).
2. Test sprawnościowy - godz. 11.00 (strój sportowy obowiązkowy, bez butów sportowych – zajęcia odbędą się na macie). Warunkiem dopuszczenia do testu sprawnościowego jest zaliczenie testu wiedzy oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.