31.10.2017 Informacja o dalszej procedurze naboru na 2 stanowiska aplikanta

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne proszeni są o zgłoszenie się w Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b w dniu 9 listopada 2017 r. na dalszą procedurę naboru, która składać się będzie z następujących etapów:
1. Test wiedzy teoretycznej - godz.9.30 (obowiązkowy dokument potwierdzający tożsamość kandydata).
2. Test sprawnościowy - godz. 10.30 (strój sportowy obowiązkowy, bez butów sportowych – zajęcia odbędą się na macie). Warunkiem dopuszczenia do testu sprawnościowego jest zaliczenie testu wiedzy oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.