02.11.2017 - Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze - starszy inspektor ds. BHP

I. Nazwa i adres jednostki: Komenda Straży Miejskiej w Kielcach, ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce

II. Stanowisko urzędnicze: Starszy Inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – 1/4 etatu.

III. Uzasadnienie:

W dniu 25.10.2017 r. po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Komisja zdecydowała o zatrudnieniu Pana Stanisława Kowalczyka.