14.02.2018 - Informacja o wyniku naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Straż Miejska w Kielcach, ul. Ogrodowa 3b, 25-024 Kielce
Nazwa stanowiska: referent w Sekcji Monitoringu Wizyjnego
Wynik naboru: zakończony wyborem kandydatów
Wybrane osoby: Marzena Bugajska – Domaszowice
                            Mateusz Ślęzak - Kielce
Uzasadnienie: Wybrane osoby uzyskały największą liczbę punktów w procesie naboru, ich wykształcenie i dotychczasowy przebieg kariery zawodowej najbardziej predysponowały je do pracy w Sekcji Monitoringu Wizyjnego.