16.05.2018 - Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 16.04.2018 r.

Na 4 stanowiska: Aplikant (strażnik miejski)

Nazwa urzędu: Straż Miejska w Kielcach

Adres urzędu: Straż Miejska w Kielcach ul. Ogrodowa 3B, 25-024 Kielce

Status: koniec naboru

Wyniki naboru: nabór zakończony nie wybraniem kandydata

Data publikacji wyniku: 16.05.2018 r.