02.08.2018 - Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 10.07.2018 r.

na 3 stanowiska: Aplikant (strażnik miejski)

Nazwa urzędu: Straż Miejska w Kielcach

Adres urzędu: ul. Ogrodowa 3B, 25-024 Kielce

Status: koniec naboru

Wyniki naboru: nabór zakończony wybraniem Pana Mariusza Michta

Data publikacji wyniku: 02.08.2018 r.