30.08.2018 - Informacja o dalszej procedurze naboru na 4 stanowiska aplikanta

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne proszeni są o zgłoszenie się w Straży Miejskiej w Kielcach ul. Ogrodowa 3b w dniu 5 września 2018 r. na dalszą procedurę naboru, która składać się będzie z następujących etapów:
1. Test wiedzy teoretycznej - godz. 10.00 (obowiązkowy dokument potwierdzający tożsamość kandydata).
2. Test sprawnościowy - godz. 11.00 (strój sportowy obowiązkowy, bez butów sportowych – zajęcia odbędą się na macie). Warunkiem dopuszczenia do testu sprawnościowego jest zaliczenie testu wiedzy oraz posiadanie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach sportowych.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.