06.09.2018 - Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie z dnia 02.08.2018 r. na 1 stanowisko: inspektor ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w służbie BHP (1/4 etatu)

Nazwa urzędu: Straż Miejska w Kielcach
Adres urzędu: ul. Ogrodowa 3B, 25-024 Kielce
Status: koniec naboru
Wyniki naboru: nabór zakończony wybraniem Pana Andrzeja Karlikowskiego
Data publikacji wyniku: 06.09.2018 r.