Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Zastawianie bramy wjazdowej w centrum Kielc

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Kielcach, patrolując centrum miasta, otrzymali zgłoszenie dotyczące blokowania wyjazdu z bramy przed jedną z posesji.

Po przybyciu pod wskazany adres strażnicy zauważyli samochód osobowy, którego kierowca poza blokowanie wyjazdu z posesji zignorował znak "zakaz ruchu w obu kierunkach”,oraz przepis zakazujący parkowania pojazdów w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone.

Podczas rozmowy ze strażnikami, wyraźnie zdenerwowany kierowca oświadczył, że zatrzymał się jedynie na chwilę. Poproszony o okazanie prawa jazdy twierdził, że zapomniał go zabrać z domu.

Strażników jednak niepokoiło jego dziwne zachowanie. Postanowili zajrzeć do bazy CEPiK. Po sprawdzeniu, okazało się, że w roku 2018 mężczyzna utracił uprawnienia do kierowania pojazdami.

W związku z tym dalsze czynności w tej sprawie poprowadzi Policja, której przekazano tego kierującego.

Warto wiedzieć, że funkcjonariusz ma prawo nałożyć mandat karny, ale wcale nie musi tego robić, musi jednak zareagować. Jedną z możliwych reakcji w takim przypadku jest skierowanie sprawy do sądu, a sąd działa zgodnie z Kodeksem wykroczeń:

Art. 94. KW § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny
Grzywna wynosi do 5 000 zł, ale to nie wszystko, bo:

Art. 94. KW § 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.
Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w przypadku wykroczenia, na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Art. 180a. KK Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, prowadzi pojazd mechaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jeżeli jednak kierujący utracił uprawnienia w wyniku decyzji sądu, to Uwaga: kierowanie samochodem po utracie prawa jazdy to już nie jest wykroczenie zagrożone mandatem lub karą grzywny, to przestępstwo zagrożone więzieniem!

Art. 244. KK Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, wykonywania czynności wymagających zezwolenia (...), prowadzenia pojazdów (...) albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

© Copyright 2021 Straż Miejska Kielce. All Rights Reserved.

Szukaj