Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
25-024 Kielce,
ul. Ogrodowa 3B
Nasza strona na Facebooku

Praca profilaktyczna strażników miejskich w terenie

W sobotę 3 września na wielu festynach można było spotkać strażników miejskich którzy na stoiskach profilaktycznych prowadzili edukację na temat bezpieczeństwa, ekologii oraz form aktywnego spędzania czasu wolnego.

„Piknik zdrowotny międzypokoleniowy” na ul. Szczecińskiej 1, był odpowiedzią na potrzebę zatarcia różnic oraz integrację różnych grup społecznych, przede wszystkim tych narażonych najbardziej na wykluczenie ze względu na pogarszający się stan zdrowia, mniejszą aktywność fizyczną oraz towarzyską.

W godzinach popołudniowych stoisko profilaktyczne Straży Miejskiej funkcjonowało
w Świętokrzyskim Klubie Abstynenta „RAJ” gdzie odbył się festyn profilaktyczny z okazji pożegnania wakacji i powitania nowego roku szkolnego 2022/2023. W wydarzeniu uczestniczyły rodziny z dziećmi członków, sympatyków ŚKA „RAJ” oraz dzieci
i młodzież uczęszczająca na świetlicę środowiskową w klubie oraz mieszkańcy osiedla Czarnów.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej uczestniczyli również w „Festynie Rodzinnym Uroczyska”. Izolacja społeczna w trakcie pandemii ograniczyła kontakty społeczne, dlatego organizatorom wydarzenia zależało aby odbudować kontakty poprzez integrację oraz wspólne działania.

Spotkania strażników z mieszkańcami były doskonałą okazją do integracji ze społecznością lokalną, ciekawych spotkań oraz propagowania aktywnego stylu życia. Na najmłodszych czekały zabawy, gry zwieńczone nagrodami rzeczowymi. Dzieciom przekazano kolorowanki edukacyjne, a osobom starszym broszury na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

All Rights Reserved (2021)

Szukaj