Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Od 16 kwietnia 2020 r. - obowiązek zakrywania ust i nosa

Od 16 kwietnia 2020 r. obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Można w tym celu kupić specjalne maseczki ochronne, ale twarz można zakrywać także szalikiem lub chustą.

Projekt zmienionego rozporządzania Rady Ministrów zakłada, że od czwartku (16 kwietnia br.) do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą części odzieży, maski albo maseczki.

Nakaz obowiązywać ma podczas przebywania w miejscach ogólnodostępnych, w tym na drogach i placach, w obiektach kultu religijnego, obiektach handlowych, w placówkach handlowych i na targowiskach, w środkach publicznego transportu zbiorowego a także w pojazdach samochodowych, w których poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie.

Zakrywanie ust i nosa jest też wymagane na terenach zieleni: w parkach, zieleńcach, na promenadach, bulwarach, w ogrodach botanicznych, zoologicznych, jordanowskich i zabytkowych, a także na plażach.

Obowiązek będzie istniał także podczas przebywania na terenach leśnych, w szczególności: na terenie parkingów leśnych, miejsc postoju pojazdów, miejsc edukacji leśnej, miejsc małej infrastruktury leśnej i miejsc biwakowania.

Przepisów, jak wskazano, nie stosuje się m.in. do osób niezdolnych do samodzielnego zakrycia lub odkrycia ust lub nosa. W uzasadnieniu rozporządzenia wskazano także, iż z uwagi na liczne postulaty, a przede wszystkim stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii zdecydowano, że granicą, od której dzieci miały obowiązek zakrywania ust i nosa, będzie wiek 4 lat. Obowiązek nie dotyczy także duchownych sprawujących kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania.

CECHY DOBREJ MASECZKI OCHRONNEJ

 

 

JAK PRAWIDŁOWO UŻYWAĆ MASECZEK OCHRONNYCH

 

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

© Copyright 2020 Straż Miejska Kielce. All Rights Reserved.

Szukaj