Jesteśmy dostępni
cały czas - 24/7
Telefon dyżurny
całodobowo 986
Lokalizacja
Kielce, ul. Ogrodowa 3B

Od 20 kwietnia br. rozluźnienie restrykcji koronawirusowych

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dotyczącym częściowego znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa od poniedziałku, 20 kwietnia br.:

1. można przebywać na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne, w tym w lasach, skwerach, parkach, zieleńcach, promenadach, bulwarach oraz plażach. Dodatkowo - w lasach nie trzeba zasłaniać twarzy,
2. możemy przemieszczać się, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego i zasłaniania twarzy, otwarty został także wstęp do lasów i parków, z wyłączeniem placów zabaw. Osoby powyżej 13 roku życia mogą przemieszczać się samodzielnie,
3. godziny dla seniorów nie będą obowiązywać w weekendy,
4. utrzymany zostaje, do odwołania, obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są rodzice z dziećmi do 13 roku życia, osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie,
5. nadal obowiązuje zasłanianie ust i nosa podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy. To ograniczenie nie dotyczy dzieci do 4 lat, osób, które mają problemy z oddychaniem, a także tych, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia,
6. nie muszą zasłaniać twarzy osoby poruszające się samochodem, jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą, jeżeli w samochodzie przebywa jedynie kierowca, albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
7. obowiązek zasłaniania twarzy nie dotyczy także pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. Wyjątek stanowią osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźników prywatnych pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
8. konieczność zasłaniania twarzy nie dotyczy także duchownych sprawujących obrzędy religijne, rolników wykonujących prace w gospodarstwie, żołnierzy RP i wojsk sojuszniczych, funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe oraz osób przebywających w lesie.

 Nowe przepisy przewidują, że w sklepach powyżej 100 mkw może przebywać 1 osoba na 15 mkw powierzchni, a w sklepach do 100 mkw 4 osoby na jedną kasę. W godzinach 10-12 nadal będą obowiązywały „godziny dla seniorów”,ale wyłącznie od poniedziałku do piątku. Na terenie targowisk czy bazarów może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4.

We mszy lub innym obrzędzie religijnym może uczestniczyć jedna osoba na każde 15 metrów kwadratowych powierzchni budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę. Na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także m.in. osoby dokonujące pochowania.

Osoby nieletnie powyżej 13 roku życia mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego.

Straż Miejska przypomina, że do odwołania obowiązuje zakaz organizowania zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań z wyłączeniem zakładów pracy. Do 26 kwietnia, z możliwością przedłużenia, zamknięte pozostają szkoły, uczelnie, przedszkola i żłobki. Również do 26 kwietnia, z możliwością przedłużenia, zamknięty jest pasażerski ruch lotniczy krajowy i międzynarodowy oraz międzynarodowy ruch kolejowy. Do 26 kwietnia, z możliwością przedłużenia, pozostaje obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Adres

sm_logo_czarne_x220.png
25-024 Kielce, ul. Ogrodowa 3B
Tel. 41 368 75 15
sekretariat@strazmiejska.kielce.pl

Lokalizacja

Numer alarmowy

986

© Copyright 2020 Straż Miejska Kielce. All Rights Reserved.

Szukaj