Dane teleadresowe

Komenda Straży Miejskiej w Kielcach
Dyżurny: tel. (41) 348-29-14, (41) 368-75-15, tel. alarmowy 986 (bezpłatny)
Komendant: mgr Władysław Kozieł
Z-ca komendanta: mgr Wojciech Bafia
Adres: ul. Ogrodowa 3B, 25-024 Kielce
Sekretariat: (41) 344-22-40
Fax: (41) 361-18-13
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
(Prosimy nie zgłaszać interwencji bieżących za pomocą poczty elektronicznej)

Komendant Straży Miejskiej w Kielcach lub jego Zastępca przyjmują obywateli                w sprawach skarg i wniosków, w każdy dzień roboczy w godzinach od 8-ej do 15-ej         w budynku Komendy Straży Miejskiej w Kielcach, ul. Ogrodowa 3B.

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5 z 2002 r. poz. 46) „Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu".

Skargi i wnioski składane pisemnie za pośrednictwem poczty należy wnosić na adres Komendy Straży Miejskiej w Kielcach.
W sprawie skarg i wniosków można również korespondować drogą internetową na powyższe adresy internetowe.

Posterunek - Urząd Miasta w Kielcach
Dowódca: Brzeziński Andrzej
Adres: ul. Rynek 1, 25-303 Kielce
tel. (41) 367-60-13
godz. pracy 7:00 - 22:00

Zespół Obsługi Fotorejestratorów
Adres: ul. Ściegiennego 8, 25-033 Kielce
Telefon Kontaktowy: (41) 367-67-55 lub (41) 340-34-62
Fax: (41) 340-34-70
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Centrum Monitoringu Wizyjnego
Adres: ul. Ściegiennego 8, 25 - 033 Kielce
Telefon Kontaktowy: (41) 367-68-12 lub (41) 367-67-47
Fax: (41) 340-34-70
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymogi dotyczące korespondencji elektronicznej
Komenda Straży Miejskiej Kielce informuje, że nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:
- osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
- adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
- żądania, którego dotyczy.

Jednocześnie informujemy, że dane osoby wnoszącej skargę podlegają ochronie. Dane te, nie są również ujawniane w trakcie prowadzonych przez strażników miejskich czynności kontrolnych.

Dodatkowe informacje