Zwycięskie Spoty Reklamowe zachęcające do sprzątan...

27 kwietnia br. rostrzygnięty został Konkurs na „Spot Reklamowy zachęcający do sprzątania nieczystości po psach”. Celem Konkursu było wyłonienie...


czytaj więcej

Wypełnij Oświadczenie Woli

Straż Miejska Kielce prowadzi działania w kierunku podnoszenia świadomości na temat transplantacji organów po śmierci. Weź od strażnika i wypełnij...


czytaj więcej

Dodatkowe informacje